Instruccions per a la colocació del gres natural

Preparació abans d´enrajolar:  Els estris necessaris per a la col·locació del gres natural són la galleda d’aigua, llana dentada, llana de goma, esponja gran, creuetes, nivells, llapis, fulla, brotxa, espàtula i maça de goma. La superfície ha de ser compacta, uniforme...

Col·locació anti-gel del gres natural

Els paviments Terraklinker resisteixen als canvis tèrmics i a les temperatures per sota dels -40ºC (compleixen amb les normes UNE-EN-ISO 10545-12 i UNE-EN-ISO 10545-9). Tot i així, és imprescindible utilitzar també materials de construccion adequats per a climes...