Información técnica

Instruccions per a la colocació del gres natural

Preparació abans d´enrajolar:  Els estris necessaris per a la col·locació del gres natural són la galleda d’aigua, llana dentada, llana de goma, esponja gran, creuetes, nivells, llapis, fulla, brotxa, espàtula i maça de goma. La superfície ha de ser...

Recomanacions per a la neteja i el manteniment del gres natural

Final d´obra: És imprescindible efectuar una neteja abans que les restes de morter s'assequin totalment sobre les rajoles. Per a aquesta primera neteja en obra s'utilitzarà una esponja humitejada en aigua, procurant no buidar les juntes que estaran encara...

Col·locació anti-gel del gres natural

Els paviments Terraklinker resisteixen als canvis tèrmics i a les temperatures per sota dels -40ºC (compleixen amb les normes UNE-EN-ISO 10545-12 i UNE-EN-ISO 10545-9). Tot i així, és imprescindible utilitzar també materials de construccion adequats per a...

Instruccions per a la col·locació de graons de gres natural

Recomanem utilitzar els següents materials de construcció: Material d’unió (2) Utilitzar un ciment cola flexible, tipus C2 Efectuar la tècnica del doble encolat: amb una llana dentada cobrir la peça i el suport amb el ciment cola i massissar totes les...