Instruccions per a la colocació del gres natural

Preparació abans d´enrajolar:  Els estris necessaris per a la col·locació del gres natural són la galleda d’aigua, llana dentada, llana de goma, esponja gran, creuetes, nivells, llapis, fulla, brotxa, espàtula i maça de goma. La superfície ha de ser compacta, uniforme...

Frost-resistant klinker fixing

Terraklinker floor tiles resist thermal changes and temperatures below -40º C (they comply with the UNE- EN-ISO 10545-12 and UNE-EN-ISO 10545-9 standards). It is also necessary to use the appropriate building materials for severe climates. Consult the recommen-...

Col·locació anti-gel del gres natural

Els paviments Terraklinker resisteixen als canvis tèrmics i a les temperatures per sota dels -40ºC (compleixen amb les normes UNE-EN-ISO 10545-12 i UNE-EN-ISO 10545-9). Tot i així, és imprescindible utilitzar també materials de construccion adequats per a climes...
We are pleased to present the collection Duna

We are pleased to present the collection Duna

Ens complau presentar-los la col·lecció Duna, gres natural antilliscant, llis i comfortable. El nostre compromís amb la defensa del medi ambient juntament amb l’esforç dels nostres equips ha aconseguit una combinuació equilibrada entre tècnica i estètica, creant...