INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS

Aplicacions en gres rústic per a instal·lacions industrials

El gres extrusionat natural de Terraklinker s’aplica en terres industrials de trànsit intens i que, per la seva naturalesa, han de suportar condicions extremes, com ara fàbriques de vidre i indústries d’encurtits.

Amb el gres extrusionat de Terraklinker parlem, per una banda d’un gres amb excel·lents característiques mecàniques, una duresa 8 a l’escala Mohs, a destacar també la seva alta resistència a la flexió (> 30 N/mm2), als impactes, al desgast, a l’abrasió (< 180 mm3), i al xoc tèrmic i, per l’altra, d’un gres amb una excel·lent resistència als àcids i bases.

Per les seves propietats naturals de gres antilliscant, Terraklinker garanteix la màxima seguretat a l’evitar relliscades i caigudes.

Terraklinker es presenta també amb uns formats més gruixuts si un terra industrial així ho requereix.

Altres projectes Terraklinker